Polityka prywatności aplikacji

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje sposób, w jaki nasza aplikacja iOS („Aplikacja”) zbiera, używa, przechowuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników (każdy z osobna „Użytkownik”) Aplikacji. Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Aplikacji oraz danych gromadzonych lokalnie na urządzeniu iPhone użytkownika.

Zbieranie i wykorzystywanie danych:

Aplikacja korzysta z Realm, lokalnej bazy danych, do przechowywania danych użytkowników. Nie przekazujemy żadnych danych użytkowników do zewnętrznych serwerów ani usług osób trzecich. Wszystkie dane gromadzone są wyłącznie na urządzeniu iPhone użytkownika i nie są udostępniane ani dostępne dla nikogo innego.

Informacje osobiste:

Aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych informacji osobistych identyfikujących (PII), takich jak imiona, adresy e-mail czy dane kontaktowe.

Informacje nieosobiste:

Aplikacja może zbierać informacje nieosobiste, takie jak dane urządzenia oraz statystyki korzystania, w celu poprawienia doświadczenia użytkownika i zoptymalizowania działania Aplikacji. Dane te są zbierane anonimowo i używane tylko w celach analitycznych.

Usługi osób trzecich:

Aplikacja nie korzysta z żadnych usług ani bibliotek osób trzecich, które mogą zbierać i przetwarzać dane użytkowników zewnętrznie.

Bezpieczeństwo danych:

Podchodzimy poważnie do bezpieczeństwa danych. Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby dane były przechowywane bezpiecznie w lokalnej bazie danych na urządzeniu użytkownika, a my stosujemy odpowiednie środki w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych użytkowników.

Zmiany w Polityce Prywatności:

Polityka Prywatności Aplikacji może być okresowo aktualizowana. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach Polityki Prywatności wewnątrz Aplikacji, a zaktualizowana wersja zostanie przedstawiona w tej sekcji.

Kontakt z nami:

Jeśli masz jakieś pytania lub obawy dotyczące tej Polityki Prywatności lub Aplikacji, możesz się z nami skontaktować pod następującym adresem e-mail: labnodawid@gmail.com.

Korzystając z tej Aplikacji, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z Aplikacji. Kontynuując korzystanie z Aplikacji po opublikowaniu zmian w Polityce Prywatności, wyrazisz zgodę na wprowadzone zmiany.